Országos szociális-karitatív alap és idősképzést tart a Katolikus Karitász

A Katolikus Karitász – Caritas Hungarica szervezésében 8 órás Szociális-karitatív alapképzésben, illetve idősképzésen vettek részt Tekenyén és Tamásiban, a karitász önkénteseink és munkatársaink a múlt héten.A képzés célja az volt, hogy a Karitász önkéntes munkatársai segítséget kapjanak ahhoz, hogy önkéntes csoportjuk működését képesek legyenek hatékonyan megszervezni, programjaikat jól körül határolni, lebonyolítani, forrásokat keresni, s mindezt a segítő szeretet lelkiségével közösségben megélni. Fontos cél, hogy szociális és karitatív feladatok hatékony és célszerű lebonyolítását segíteni tudják és az önkéntes munka a leghatékonyabban hasznosuljon a rászorulók számára.A következő területekről lehetett tudást, információt elsajátítani: Mi a karitász munka?, Közösség, Önkéntesség, Program, projekt, Karitász csoportmunka. A Karitász 8 tevékenységi területe: karitatív munka családokkal, idősekkel, fogyatékkal élőkkel, szenvedélybetegekkel, hajléktalanokkal, hátrányos helyzetű kisebbségekkel, menekültekkel, katasztrófahelyzetben.Reméljük, a képzéssel, hatékonyabb és még sikeresebb munkát fogunk tudni végezni a jövőben!