Megáldották a plébánia felújított tetőzetét a Tókertben

Ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek a Szent Benedek-plébánia búcsúja és egyben a Veni Sancte alkalmából. A Tókerti plébánia tavaly ünnepelte 70 éves jubileumát.

1945-ben, a háború végén úgy gondolták, hogy jó lenne a Tókertben élőknek is szentmisét tartani.

„Az Istent kereső vágy indította Pápa Kertváros sokat szenvedett lakóit a Szent Benedek Egyházközség megalapításának gondolatára.” 1945 karácsony éjszakáján kigyúlt a betlehemi csillag a kertvárosi iskola-kápolna felett, Dr. Horváth Detre bencés tanár bemutatta az első éjféli szentmisét. A kellékeket a bencések és az irgalmas nővérek bocsátották rendelkezésre. Dr. Becse Gaszton Celldömölkről érkezett, aki ajándékként egy harangot is hozott magával. Ő kezdte meg az ideiglenes kápolna építését. 1945. június 19-én vasárnap volt a kápolna és a harangszentelés, ettől a naptól kezdve minden vasárnap és hétköznap volt szentmise, a tókertiek nagy örömére. Kezdetben bencés atyák szolgáltak a plébánián, majd 1965-től Molnár Zsigmond. Dr. Mail József apát-plébánost, a Pápa I. plébánosát, 2007 augusztusában bízta meg Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek a plébánia vezetésével. Jelenleg Szijártó László látja el a lelkipásztori feladatokat - tudtuk meg Szijártó Lászlótól, aki hozzáfűzte, a gyülekezeti élet pontosan olyan, mint 70 évvel ezelőtt. Igazán élő, aktív és tevékeny egyházközösség működik, ahol kicsik és nagyok egyaránt kiveszik a részüket a vallási élet gyakorlatából és a plébánia területén lévő munkákból.

Az ünnepségen részt vett dr. Áldozó Tamás polgármester is, aki mint mondta, amikor az önkormányzat és a plébánia együttműködéséről van szó, azt a szokást folytatják, amit még dr. Kovács Zoltán kezdett meg, amikor polgármester volt.

A katolikus közösséggel való együttműködésnek sok szép eredménye van, és újabb és újabb fejezetei lesznek ezekben a hónapokban. A Mária Út Egyesület részére egy pápai zarándokszállás kialakításán dolgozunk - tudtuk meg a polgármestertől, aki hozzáfűzte, ő 16 évvel ezelőtt a Szent József Kápolna alapkőletételén találkozott először dr. Márfi Gyulával.

A polgármester reményét fejezte ki, hogy a nemrégiben kinevezett érsekkel is együtt tudnak építkezni mind lélekben, mind erőben és hitben, s ha ez megtörténik, akkor vissza fog kerülni a víz, helyére kerül a vas és helyére kerül a kő is. Legyünk hát ennek az építkezésnek részesei - emelte ki dr. Áldozó Tamás.

Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő is köszöntötte a szép számban megjelenteket.

1990 után a katolikus egyházközösség építkezésbe kezdett a várossal együtt, nemcsak lelkileg, hanem fizikálisan is, létrejött a katolikus iskola és óvoda. Közben zajlottak a templom építések, felújítások. Mindenhol volt ennek egy mozgatója. Amikor egy új következik be, akkor az ember várakozással teli. Most új érsekünk van, s a lépcső legfelső fokára léptünk, hiszen a papi közösséggel történt találkozás után a pápai közösséghez jött el az érsekatya, ami nagyon megtisztelő számunkra -emelte ki, majd köszönetét fejezte ki, s jó együttműködést kívánt a helyi közösségekkel.

Dr. Udvardy György érsek megáldotta a felújított tetőzetet, s elmondta, mindig meghatározó az első találkozás, s örömmel jött Pápára ehhez a közösséghez.
-Amikor egy közösség valamit felújít, épít, akkor ebben a közösségnek az élni akarása mutatkozik meg. Mi úgy tekintünk az épületekre, mint eszközökre, mint olyan körülményekre, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a közösség élni tudjon, a hivatal működni tudjon, hogy a plébánosnak méltó lakhatása legyen, s minden olyan közösségi funkció, amit el kell végezni, azt ki tudja szolgálni az épület. Más az, amikor egy templomról van szó, hiszen az Isten hajléka. Amikor az Isten hajlékát akarja megújítani az ember, azt nagyon nagy alázattal teszi, mindig a legszebbet, legjobbat akarja, mert meg akarjuk becsülni, hogy az Isten itt lakik közöttünk. Egy ilyen ünnep a hála és a köszönet ünnepe is egyben. Köszönjük mindenki munkáját, aki anyagilag és szakmailag támogatta ezt a felújítást - tette hozzá az érsek. Amikor megáldunk egy épületet, az emberekért imádkozunk, s ezt tették ezúttal is.

Szijártó László köszönetét fejezte ki a Veszprémi Érsekségnek és Pápa Város Önkormányzatának a nagylelkű anyagi támogatásért. A templomtetőt Pálfy Károly és csapata tette rendbe.

Június közepén kezdődött a tetőn a munka és július vége felé fejeződött be. A munkálatok 4,5 millió Ft-ba kerültek, ebből 1,9 millió Ft támogatást Pápa Város Önkormányzata biztosított, 1 millió Ft-ot a Veszprémi Érsekség, míg a fennmaradó összeget a hívek adományaiból finanszíroztuk. A plébániához tartozó filiákon is történtek munkák. Borsosgyőrön a közösségi terem padozatát újították meg önerőből, Nagyacsádon pedig szintén a közösségi terem padozata újult meg - tudtuk meg Szijártó Lászlótól.

A templom megáldása után a megjelentek bevonultak a templomba, ahol megtartották a tanévnyitó istentisztelet és a búcsúi misét is egyben.

A szentmise után Pápa Város Bárdos Lajos Vegyeskara lépett fel, majd agapéra invitálták az egybegyűlteket.