MA 25 ÉVE SZERVEZŐDÖTT ÚJJÁ A KARITÁSZ MAGYARORSZÁGON

Sokszor egy mosoly is elég

1991. június 14-én, napra pontosan ma 25 éve jegyezte be a Fővárosi Bíróság egyházi jogi személyként a Magyar Karitászt.

A Karitász 2016-ban megalakulásának 85. és újjáalakulásának 25. évfordulóját is ünnepli. A Katolikus Egyház 1931-ben alapította meg hivatalos segélyszervezetét, amely összefogta és szervezte az Egyház karitatív tevékenységét. Az 1948-ban a szocialista államhatalom által megszüntetett segélyszervezetet a rendszerváltozás után az Egyház újra megalapította.

A Karitász Magyarország egyik legnagyobb karitatív szervezete. 1991-ben a Magyar Katolikus Püspöki Kar az Egyház hivatalos segélyszervezeteként alapította meg újra, hogy az „egyház kinyújtott karjaként” segítse a nélkülözőket. A szervezet országos hálózattá bővült és intézményekkel, szociális szakemberekkel, önkéntesekkel, együttműködő partnerekkel, adományozókkal együtt 25 éve töretlenül segíti a rászorulókat.

A püspöki konferencia a Magyar Karitász nevét 2001-ben Katolikus Karitász – Caritas Hungarica-ra változtatta, ezzel is aláhúzva azt a tényt, hogy a karitász a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete.

25 évvel ezelőtt az országos központ létrejötte után az egyházmegyékben is megszervezték a Karitász központokat, és a plébániákon sorra alakultak az önkéntes Karitász csoportok, elindult a Karitász szenvedélybetegeket segítő intézményhálózata a RÉV, majd az idősek ellátását, fogyatékkal élők nappali ellátását és a megváltozott munkaképességűek szociális foglalkoztatását végző szociális intézmények is megalakultak.

Mára az országos központban, a 16 egyházmegyei karitász irodában és a 17 saját fenntartású szociális intézményben több mint 300 munkatárs koordinálja a napi feladatokat. Ma országszerte 802 csoportban 8950 karitász önkéntes tag és a segélyakciók során további több ezer önkéntes segíti a rászorulókat.

A Karitász munkatársak és önkéntesek nyolc fő területen – idősek látogatása, házi gondozása, családok anyagi, természetbeni és lelki támogatása, munkanélküliek és hajléktalanok segítése, szenvedélybetegek gondozása, fogyatékkal élők gondozása, nemzetiségi kérdések és problémák, menekültek és bevándorlók segítése, gondozása, humanitárius katasztrófahelyzetben történő segítségnyújtás – segítik a nehéz helyzetben élőket.

A rászoruló családokért évről évre nagyszabású segélyakciókat is indít a szervezet. A Karitász nevéhez fűződik többek között az ország minden településén megszervezett „Tartós szeretet” nagyböjti élelmiszergyűjtés és segélyakció, „Vár a nyár” gyermektáboroztatási program, a „Legyen öröm az iskolakezdés” diákokat segítő akció, vagy az „Öngondoskodó háztartások” vetőmag program, az „Egymillió csillag a szegényekért” szolidaritási és a „Tárjátok ki a szívetek” karácsonyi segélyprogram is. Az ilyen segélyakciók során több ezer nehéz sorsú családot segít évről évre a szervezet a jó szándékú adományozók segítségével.

A szervezet jelen volt a Magyarországi katasztrófák helyszínén is. Segített a kitelepítettek elhelyezésében, szociális ellátásában, az újjáépítés feladataiban, a károsultak lakhatási feltételeinek megteremtésében, házaik felújításában, ingóságaik pótlásában és nagy erőkkel végezte a károsult személyek és hozzátartozóik mentálhigiénés támogatását a beregi, az észak-magyarországi, dunai árvizeknél, a kolontári vörös-iszap katasztrófánál és számos településen indított segélyprogramot viharkár és kisebb földrengés esetén is.

Az önkéntesek országszerte több ezer idős és beteg ember házi gondozását látják el és kórházi betegek látogatását is több településen végzik.
A nehéz helyzetbe került családok anyagi, természetbeni és lelki támogatása is kiemelt feladat az önkéntesek számára a mindennapokban.

A plébániai csoportok mellett 11 hivatalos KaritászPONT is várja a ruha, háztartási eszköz, ajándéktárgy adományokat és felajánlásokat, amelyeket a rászorulóknak juttatnak el.

A szervezet újraalakulásával egy időben bekapcsolódott a nemzetközi karitász hálózatba és a világ 166 országát összekapcsoló Caritas Internationalis tagja lett. E kapcsolatrendszernek köszönhetően számos alkalommal indított segélyprogramot Erdélyben, Vajdaságban és Kárpátalján a Karitász a határon túli magyar rászorulókért és vett részt humanitárius katasztrófák okozta humanitárius válság kezelésében számos külföldi országban.

A karitász munkatársai segítséget nyújtottak Ruandában a polgárháború idején, Lengyelországi és Csehországi árvíznél, Srí Lankán a gyorssegélyen túl lakóházakat, kollégiumot is épített a szervezet a szökőár után, de segítséget nyújtott a Haiti földrengésnél a délszláv árvíznél és számos országban különböző humanitárius katasztrófáknál is.

A Karitász történetét átszövi a közösség ereje és az elesettek iránti szeretet. Erre az összefogásra, a segítő szeretetre utal a szervezet jubileumi logója is, melyben egy körben megjelenik a segítő kéz a békét és szeretetet jelképező galambbal.


A JUBILEUMI ÉV KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEI

„Megesett rajtuk a szíve”
Karitász kiállítás az Irgalmasság Évében
A kiállítás szeptember 8-ig tekinthető meg a Szaléziánumban Veszprémben

A szegénység (h)arcai
Fotópályázat és kiállítás. Részletek hamarosan honlapunkon!

Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegyei jubileumi Karitász találkozó
Július 2., szombat, Napkor

Jubileumi zarándoklat a Szent Jobb körmenetre
Augusztus 20., szombat, Szent István-bazilika, Budapest

Karitász kiállítás Kalocsán
A kiállítás október 31-ig tekinthető meg az Érseki Palotában

Katolikus Társadalmi Napok
Bemutatkozik a Karitász
Szeptember 16-17.

„Gyalogos zarándoklat a szegényekért” (Homokbödöge)
Részletes program hamarosan a honlapunkon!

Jubileumi Caritas Hungarica Díj átadása
Október 8. szombat

Jubileumi Karitász találkozó
November 19. szombat. Szent István-bazilika, Budapest

További részletek folyamatosan honlapunkon és facebook oldalunkon!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt jubileumi programjainkra!