Isten és a repülés a szenvedélye Szijártó Lászlónak

Isten és a repülés a szenvedélye Szijártó Lászlónak

Pápa Város Önkormányzata Pápa Város Díszoklevele kitüntetést adományozott a közelmúltban Szijártó László esperes, plébános, a Veszprém Megyei Karitász vezetője részére a tókerti katolikus közösség megerősítése, a rábízott egyházközségek fejlesztése és kiemelkedő karitatív szervező munkája elismeréseként.
Szijártó László istenfélő, szerető családban Sümegen született 1978-ban. Gyermekkorától kezdve tudatosan készült a papi pályára. Már kisgyermekként is szívesen ministrált. 12 éves volt, amikor az általa nagyon szeretett és tisztelt Békefi László atya megbetegedett. A kisfiú a pap betegágyánál megfogadta, ő is ezt a hivatást választja. Sümegen érettségizett 1996-ban, majd elvégezte a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola teológus szakát.
2002-ben szentelték pappá. Másfél évet Ajkán, majd 2003-tól tíz évig Pápán, Mail József apát káplánjaként szolgált a Fő téri Szent István-plébánián. Ellátták a Bencés, a Ferences templomot, a Kálvária-plébániát, valamint Borsosgyőrt, Nagyacsádot, Nemesgörzsönyt. 2007-től pedig az oldallagosan a Fő térihez rendelt tókerti Szent Benedek-plébániát is. Márfi Gyula veszprémi érsek 2013-ban nevezte ki Szijártó Lászlót ennek plébánosává, ekkor került át a tókerti plébániához az említett három falu is, így az atya ma közel ötezer ember lelkipásztori ellátásáért felel.
Plébániát szépítő tevékenységében folytatta elődje munkáját: megszervezte a plébániaépület központi fűtésének kiépítését, külső tatarozását, a templom külső és belső felújítását, az udvar parkosítását, virágosítását, Szent Benedek és Szent László szobrainak megfaragását. A fejlesztések fizikai, anyagi támogatásához a hívek mellett megnyerte az érsekséget és a helyi önkormányzatot is. Tervei szerint közösségi célokra bővítenék az idén alapítása 70. évfordulóját ünneplő plébánia hittantermét. A borsosgyőri és nagyacsádi plébániákon jelenleg is folynak rekonstrukciók.
Szijártó László atyát 2014-ben nevezték ki a pápai kerület esperesévé. 25 plébánia tartozik hozzá, feladata a lelkipásztorok látogatása, a kerületi ülések megszervezése, a hivatalos dokumentáció kezelése. Plébánosként, a hívek lelki gondozójaként korán élete természetes részévé vált a karitatív tevékenység, mások segítése. 2008-ban tagja lett az Ordo Militaris Teutonicus Lovagrendnek, Regensburgban ütötték lovaggá. 2015-ben kinevezték a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász igazgatójává. Feladata a plébániai karitász csoportok alapítása, koordinálása, segítése, igazgatósága alatt már több mint tíz új csoportot alapítottak. Figyel az önkéntesek szellemi, lelki képzésére, kezeli a felmerülő nehézségeket, tartja a kapcsolatot a Katolikus Karitász országos és egyházmegyei vezetőivel. Nagy figyelmet fordít a határainkon túl élő testvérekre is, a karitász folyamatosan segíti egy kárpátaljai fiatal magyarországi tanulmányait.
Szijártó László atya példamutatással, alázattal, végtelen szeretettel fordul embertársaihoz. Prédikációiban az Istenhitre, a krisztusi önzetlen szeretetre, a családok és a közösségek összetartására tanítja a híveket. Szívesen látogatja az embereket otthonaikban, szociális intézményekben, kórházakban. Kiemelkedő egyéniség, jó szervező és kapcsolatteremtő képesség jellemzi, ízes humora a nehéz időkben is felvidítja a megfáradt lelkeket – hangzott el laudációjában a díszoklevél átvételekor, olvasható az InfoPápa hírportálon.
Szijártó László a díszoklevél átvételének napján ünnepelte 40. születésnapját, ennek alkalmából a hívek is felköszöntötték.
– Számos feladata, elfoglaltsága mellett mindenkire jut ideje, ahol tud, segít, gyűjt, szervez. Példaértékű magyarságtudata és hazaszeretete. Szerénysége mögött csak sejteni lehet a nagy tudású papot, aki a bonyolultnak tűnő bibliai részleteket azonnal világosan megoldja, szép, értelmes prédikációi mindenki szívéhez eljutnak – méltatta Legény Miklós, a Szent Benedek-plébánia karitászcsoportjának vezetője.
Hivatása egyben a hobbija. Rengeteg teendője mellett kevés szabadideje van, akkor azonban szívesen olvas, néz futballmeccseket tévében és élőben egyaránt. Az olasz focit kedveli, AC Milan drukker, de örül az AS Roma Bajnokok Ligája elődöntőbe jutásának.
Szereti az extrém dolgokat, tavaly például tankvezetést kapott születésnapjára, idén híveitől sétarepülést, családjától pedig egy ejtőernyős tandemugrást kapott ajándékba.
– Szenvedélyem a repülés. Mindig vonzottak a földet elhagyó szerkezetek. Leginkább az űrhajózás érdekelne, de arra vajmi kevés esélyem van. Különféle zarándoklatok alkalmával repültem már utasszállító gépekkel, illetve Rátosi Ferenc barátommal időnként sárkányrepülőzünk. Aközben érzi az ember kicsinységét a hatalmas világmindenségben, a természet erejének minden rezdülését. A repülés közben a Jóistenhez, a „Főnökhöz” is közelebb vagyok – zárta beszélgetésünket mosolyogva Szijártó László atya.

Forrás: www.veol.hu / Laskovics Márió