A Nyilatkozat tartalma a jogszabályi környezet módosulása miatt változott (Pl. GDPR-Rendelet), emiatt új nyilatkozat készült.

 Adatvédelmi nyilatkozat

A Veszprém – Főegyházmegyei Karitász (8200 Veszprém, Vár u. 25.) 
vallási szervezet weblapjának Adatvédelmi Nyilatkozata


Adatvédelem
Az adatvédelmi tájékoztatóról

· Az alábbi adatvédelmi tájékoztató célja, hogy átfogó információkkal szolgáljon a Veszprém – Főegyházmegyei Karitász adatvédelmi elveit illetően.
· A Veszprém – Főegyházmegyei Karitász számára kiemelten fontos a felhasználók személyes adatainak védelme, azokat a szervezet különös körültekintéssel kezeli és tárolja.
· A Veszprém – Főegyházmegyei Karitász adatvédelmi elveit úgy alakítottuk ki, hogy azok megfeleljenek az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének 
  (a General Data Protection Regulationnek, vagyis a GDPR-nak).
· Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele merül fel a Veszprém – Főegyházmegyei Karitásznál tárolt személyes adataival, vagy magával a tájékoztatóval kapcsolatban,       keresse meg adatvédelmi felelősünket az iroda@karitaszveszprem.hu e-mail címen!

Az adatvédelmi tájékoztató utoljára 2018. május 25-én frissült.

Az adatkezelőről

· Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság meghatározása szerint “az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet,             például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy       összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a           személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése”.
· Az adatkezelő pedig “az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket   meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja”.
· A Veszprém – Főegyházmegyei Karitász által tárolt személyes adatok adatkezelője a Veszprém – Főegyházmegyei Karitász 
  (8200 Veszprém, Vár u. 25, cégjegyékszáma: 0018913488, adószáma: 18913488-1-19).
Az adatfeldolgozókról

· A Veszprém – Főegyházmegyei Karitász a munkája során úgynevezett adatfeldolgozókkal működik együtt.
· Az adatfeldolgozás a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság meghatározása alapján “az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése         (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől)”.
· Az adatfeldolgozó pedig “az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő                           szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi”.
·  A Veszprém – Főegyházmegyei Karitász a következő adatfeldolgozókkal működik együtt: 
o    Facebook, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, 94025, USA)
o    Google, LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
·  Az adatfeldolgozók nem rendelkezhetnek szabadon a feldolgozott személyes adatok felett.
A Veszprém – Főegyházmegyei Karitász által gyűjtött személyes adatok

A hírlevél-feliratkozás során gyűjtött személyes adatok

· Amennyiben feliratkozik a hírlevelünkre, személyes adata juthat el hozzánk.
· Az alábbi táblázat a kezelt adatok céljáról és az adatkezelés jogalapjáról ad áttekintést:
  A kezelt adatok: e-mail /  Az adatkezelés célja: hírlevél kiküldése /  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

· Hírlevél kiküldése: 
  a Veszprém – Főegyházmegyei Karitász minden hónapban hírlevelet küld ki, amely a napi hírek összefoglalója. Az e-mail címét addig tároljuk, ameddig Ön le nem iratkozik a       hírlevelünkről, vagy meg nem kér bennünket, hogy töröljük.

· Az oldal látogatása során gyűjtött személyes adatok
· Akkor is eljuthatnak személyes adatai a Veszprém – Főegyházmegyei Karitászhoz, amennyiben pusztán meglátogatja az oldalunkat.
· Az alábbi táblázat a kezelt adatok céljáról és az adatkezelés jogalapjáról ad áttekintést:

  A kezelt adatok: IP-cím, felhasznált szoftverkönyezet / Az adatkezelés célja: a szerverünk biztonságos üzemeltetése / Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdekeinek       érvényesítéséhez szükséges

· Biztonsági okokból végzett adatgyűjtés: 
  az oldal látogatása során a szerveren biztonsági okokból rögzítjük az Ön kapcsolatának jellemzőit: számítógépének IP-címét és az Ön által használt szoftverkörnyezetet, valamint     látogatásának időpontját, és a megtekintett oldalak címét. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tároljuk szerverünkön, 30 nap elteltével már csak aggregált, egyéni             azonosításra alkalmatlan formában, a lehető legnagyobb műszaki biztonság mellett. Az adatokat csak jogerős bírósági megkeresés esetén adjuk ki.


A kapcsolatfelvételről:
Adatai eljuthatnak hozzánk úgy is, ha felveszi velünk a kapcsolatot, esetleg elektronikus formátumban iratokat küld meg nekünk, melyeken a személyes adatai is szerepelnek. Munkatársaink a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Ön hozzájárulása nélkül nem történhet meg. A személyes kapcsolatfelvételnél az adatvédelmi törvényt (GDPR), is szem előtt tartjuk.
A cookie-król
· Látogatása során cookie-kat kaphat weboldalunktól; a cookie-fájlok arra hivatottak, hogy javítsák az oldal böngészésekor tapasztalt élményt.
· Az alábbi táblázat a főbb cookie-típusokat és azok funkcióit részletezi:

A cookie-k típusai: működéshez szükséges cookie-k / analitikához szükséges cookie-k

Az egyes cookie-típusok funkciói: ezek a cookie-k alapvető weboldal-funkciók működéséhez szükségesek / ezek a cookie-k teszik lehetővé, hogy mérjük a felhasználóink aktivitását és ezzel javítsuk az oldal minőségét - a mérésre Google Analyticset használunk

·  Felhívjuk a figyelmét, hogy a cookie-k elfogadása nem kötelező, azokat a böngészőjén keresztül letilthatja, és törölheti is.
· Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics mérni tudja, használja a Google által kiadott böngészőkiegészítőt, amellyel valamennyi weboldalon tiltani tudja a                     szolgáltatást.
·  Felhívjuk a figyelmét, hogy az analitikánk teljes mértékben anonim, a mérések alapján nem lehet megállapítani az Ön személyazonosságát!
·  A böngészés közben olyan működéshez szükséges cookie-kat is kaphat, amelyeket nem a Veszprém – Főegyházmegyei Karitász, hanem egy külsős (third-party) szolgáltató          helyez el a gépén - ilyen például a Facebook. A böngészőjében külön is letilthatja a third-party cookie-kat.
Amennyiben támogatásra van szüksége:
· Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele merül fel a Veszprém – Főegyházmegyei Karitásznál tárolt személyes adataival, vagy magával a tájékoztatóval kapcsolatban          keresse meg adatvédelmi felelősünket az iroda@karitaszveszprem.hu e-mail címen!
· Önnek joga van bármikor tájékoztatást kérni arról, hogy a Veszprém – Főegyházmegyei Karitász milyen adatait tárolja, illetve milyen adatvédelmi preferenciáit tartja nyilván.          Amennyiben kérdése van, az e-mail címe alapján beazonosítva két munkanapon belül igyekszünk válaszolni rá.
· Önnek joga van tiltakozni, vagyis jelezni, hogy mely adatait nem kívánja megadni nekünk. Amennyiben az adat nem szükséges szerződés teljesítéséhez vagy a Veszprém –            Főegyházmegyei Karitászt érintő kötelezettségek teljesítéséhez, igyekszünk eleget tenni a kérésének két munkanapon belül.
· Önnek joga van töröltetni magát (illetve igény szerint bizonyos adatait) a Veszprém – Főegyházmegyei Karitász adatbázisából, az erre vonatkozó kérésének is két munkanapon        belül eleget teszünk.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A kérelem, esetleírás, tájékoztatás, beszámoló elküldése során megadott személyes adatok kezelésére a Veszprém – Főegyházmegyei Karitász (székhely: 8200. Veszprém, Vár u. 25.; adószám: 18913488-1-19; telefon: 88/428-638; email: iroda@karitaszveszprem.hu jogosult.

A Veszprém – Főegyházmegyei Karitász az Ön által megadott személyes adatokhoz a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a Veszprém – Főegyházmegyei Karitász igazgatója és adott programban dolgozó  munkatársak.A Veszprém – Főegyházmegyei Karitász adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki. A Veszprém – Főegyházmegyei Karitász adatvédelmi feladat ellátásáért felelős munkatársa, aki a következő e-mail címen és telefonszámon érhető el: iroda@karitaszveszprem.hu, 06/20/520-0716.


2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Veszprém – Főegyházmegyei Karitász a kérelem, esetleírás, tájékoztatás, beszámoló megküldése során megadott személyes adatokat a válasz megküldése, kapcsolattartás, segítségnyújtás, ügyintézés, tájékoztatás kérés és nyújtás, a szerződések teljesítéséhez szükséges nyilvántartások vezetése, hivatalos megkeresés esetén adatszolgáltatás elkészítése végett kezeli.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az adatai, kérelme elektronikus vagy postai úton történő megküldésével vagy személyes átadásával ad meg.Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató az online felületen ( www.karitaszveszprem.hu ) elérhető linken keresztül érhető el, papíralapú tájékoztató pedig a Veszprém – Főegyházmegyei Karitász által megjelölt cím alatt kérhető.


3. Személyes adatok címzettjei

A megadott  személyes adatokat a Veszprém – Főegyházmegyei Karitász további személy részére nem adja át vagy továbbítja, erre kizárólag a szerződések teljesítéséhez szükséges mértékben kerül sor, a Hatóságok egyedi kérésére, az Adatkezelő által vállalt szolgáltatások és a jogszabályokból fakadó kötelezettségek teljesítése végett.


4. Az adatkezelés időtartama

A Veszprém – Főegyházmegyei Karitász az Ön által a megadott személyes adatokat, kérelem, nyilatkozat egyéb dokumentáció  megküldésétől kezdődően kezeli.A Veszprém – Főegyházmegyei Karitász az Ön adatait addig kezeli, amíg a hatályos jogszabályok alapján ez szükséges, de max. 10 évig.  A Veszprém – Főegyházmegyei Karitász az Ön által megküldött adatait, illetve az abban szereplő személyes adatokat erre irányuló kérés esetén 3 munkanapon belül törli, a 6.3. pontban megjelölt feltételek szerint. A dokumentációban szereplő személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmet elektronikus úton az iroda@karitaszveszprem.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy postai úton a Veszprém – Főegyházmegyei Karitász részére a 8200 Veszprém,Vár u. 18.  küldött levélben kérheti.


5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

5.1 A Veszprém – Főegyházmegyei Karitász a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt  a Veszprém – Főegyházmegyei Karitász a honlapján nyilvánosságra hozza.

5.2 A Veszprém – Főegyházmegyei Karitász  az adatkezelési tájékoztató módosításáról Önt külön nem értesíti, ezt kizárólag a Szervezet honlapján teszi közzé.

5.3 Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor ezt elektronikus úton az iroda@karitaszveszprem.hu  e-mail címre küldött e-mailben vagy postai úton a Veszprém – Főegyházmegyei Karitász részére a 8200 Veszprém, Vár u. 18.   címre küldött levélben teheti meg.


6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1 Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Veszprém – Főegyházmegyei Karitász arra vonatkozóan, hogy a Veszprém – Főegyházmegyei Karitász kezeli-e az Ön személyes adatait.Ha a Veszprém – Főegyházmegyei Karitász kezeli az Ön személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés célja; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.A Veszprém – Főegyházmegyei Karitász a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

6.2 Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Veszprém – Főegyházmegyei Karitásztól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

6.3 Törléshez való jog

A Veszprém – Főegyházmegyei Karitász az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.A Veszprém – Főegyházmegyei Karitász indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Veszprém – Főegyházmegyei Karitásznak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a Veszprém – Főegyházmegyei Karitász személyes adatait jogellenesen kezelte, (iv) a Veszprém – Főegyházmegyei Karitász jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.Ha a Veszprém – Főegyházmegyei Karitász nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.A Veszprém – Főegyházmegyei Karitász a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Veszprém – Főegyházmegyei Karitászra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Veszprém – Főegyházmegyei Karitászra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Veszprém – Főegyházmegyei Karitászt, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Veszprém – Főegyházmegyei Karitász a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Veszprém – Főegyházmegyei Karitásznak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.A Veszprém – Főegyházmegyei Karitász az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.


7. Jogsértés esetén tehető lépések

7.1 Ha úgy gondolja, hogy a Veszprém – Főegyházmegyei Karitász megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: iroda@karitaszveszprem.hu.

7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:     1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                      1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                +36 (1) 391-1400
Fax:                      +36 (1) 391-1410
E-mail cím:           ugyfelszolgalat@naih.hu.

7.3 Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.